Kurs "Emotka" czyli "Panuj nad sobą"

Kurs poświęcony jest 12 indywidualnym spotkaniom z młodym człowiekiem w wieku 8-18 lat, który potrzebuje wsparcia i pomocy w temacie panowania nad swoimi emocjami. Po tym kursie młody człowiek otrzyma pakiet praktycznych narzędzi jak radzić sobie z trudnymi emocjami i sytuacjami, zdobędzie świadomość swojego temperamentu oraz kompetencję wyrażania siebie i swoich emocji w pokojowy sposób.
 
Kurs podzielony jest na 3 etapy:emocje u dzieci

I. Mój świat wewnętrzny. Moje życie. Moje ja.

Poznaje siebie i uczę się akceptować

1. Mój temperament, mój żywioł, mój świat, moje emocje, po co mi one?

2. Skąd się biorą moje emocje (potrzeby i myśli: dwa źródła emocji, przez jakie okulary ja patrzę na świat),

3. Obserwacja siebie, kiedy woda zaczyna wrzeć? Kto kieruje moim słoniem? (Kiedy powiedzieć stop? Czy moja wolna wola, jest moja i czy jest wolna?)

4. Emocje a reakcje (do kogo należą moje emocje, kto bierze za nie odpowiedzialność i za moje reakcje, emocje a agresja)


II. Sposoby wyrażania emocji w kontrolowany sposób.

Poznaje techniki wyrażania swoich emocji bez szkody dla siebie i innych

1. Ja a inni. Wszyscy jesteśmy różni i przeżywamy inaczej. (Jacy są inni, co o nich myślę. Co mnie denerwuje w innych? Czego się boję w innych? Jak oni reagują?)

2. Porozumienie bez przemocy jako sposób wyrażania emocji (Język żyrafy i język szakala)

3. Moje samopoczucie. Co na nie wpływa? Kto je kontroluje? Kto je buduje? (Dwa wilki we mnie, zwycięża ten, którego karmie) 

4. Teatr życia, wyrażam emocje, jestem sobą, nie robię krzywdy sobie ani innym.

III. Empatia dla siebie i empatia dla innych - mój sposób reagowania
.
Myślę o sobie i innych z szacunkiem, patrzę na innych i siebie z empatią



1. Techniki i sposoby radzenia sobie z gniewem i strachem.

2. Gdzie ładuje swoje akumulatory, co jest moją ostoją spokoju? (Skąd czerpie pozytywny nastrój)

3. Co daje sobie, co daje innym? Smutek, żal i frustracja kontra gniew, wina i wstyd.

4. Mój wybór, daję sobie radość i spokój, podaję sobie i innym dobrą dłoń a nie pięść.

Projekt "Emotka" jest skutecznym wsparciem młodego człowieka w pełnym rozwoju. Oparty jest na najnowszej wiedzy i narzędziach, które wspierają wszechstronny rozwój i wyposażają w kompetencje personalne, związane z lepszym funkcjonowaniem w otaczającym świecie, lepszym wykorzystaniem pełnego potencjału i są oparte o świadomość własnych wartości. Otwórz się na wartościowy rozwój.