Kurs "Hero" czyli "Buduje poczucie wartości"

Kurs obejmuje 12 indywidualnych spotkań z młodym człowiekiem w wieku 8-18 lat, który potrzebuje wsparcia i pomocy w temacie budowania poczucia własnej wartości. Dzięki tym spotkaniom młody człowiek nabierze wiary w to, że jest w stanie osiągać cele, które sobie postawi, będzie bardziej świadomy swojego potencjału i mocnych stron oraz nabierze kompetencji w używaniu narzędzi, dzięki którym poradzi sobie ze strachem i niepewnością i z większą odwagą będzie wyrażał siebie i podejmował własne inicjatywy.

Kurs podzielony jest na 3 etapy.poczucie wartosci
 

I. Kim jestem i jaki jestem? Co mam, co posiadam i co mogę z tym zrobić?

Poznaję siebie, to kim jestem i jaki jest mój potencjał
, co mnie nakręca i jak mogę go wykorzystać.

1. Mój charakter (mocne strony, talenty, wartości, marzenia, pragnienia, ambicje)

2. Mój temperament, (moje emocje, moje potrzeby, moje ja) 

3. Moje życiowe motywacje, co mnie kręci? Co nadaje sens? Co daje mi radość? Moje cele?

4. Moja przyszłość, kariera, dom, rodzina - planowanie, wytyczenie celów i zadań


II. To ja mogę wpływać na swoje życie, nadawać mu znaczenie i wartość
.
Zmiana sposobu myślenia o sobie i patrzenia na siebie i innych.

1. Moje przekonania, moje myśli. Zmiana sposobu myślenia. (Czy 
moje myśli mnie ograniczają czy budują? Co myślę o sobie, co myślę o innych, co myślę o świecie?) 

2. Szacunek do siebie i szacunek do innych. Zmiana sposobu patrzenia na siebie i innych. (Co sobie i innym daje? Czym siebie i innych karmię)

3. Biorę odpowiedzialność, mogę być nawet bohaterem. (Jestem odpowiedzialny za swoje życie, za swój rozwój, za swoje talenty, za swój czas, za swoje myśli, za swoje słowa. To ja kreuję siebie i swoją przyszłość)

4. Mam coś do przekazania. Nagrywanie autoprezentacji.
poczucie wartosci 2

III. Buduję wiarę w siebie, ufam sobie i wychodzę poza strefę komfortu - wyrażam siebie.

Praktyczne doświadczenie budowania poczucia swojej wartości i pewności siebie


1. Nagrywanie krótkiego materiału na Youtuba + Tworzenie kanału.
(Jestem świadomy swojego potencjału, robię wartościowe rzeczy)


2. Udział w ulicznym performensie (Jestem odważny i kreatywny)

3. Projekt ankieta (Jestem skoncentrowany, mądry i wartościowy)

4. Sesja zdjęciowa (Jestem oryginalny i wyjątkowy)

 

Projekt "Hero" jest skutecznym wsparciem młodego człowieka w pełnym rozwoju. Oparty jest na najnowszej wiedzy i narzędziach, które wspierają wszechstronny rozwój i wyposażają w kompetencje personalne, związane z lepszym funkcjonowaniem w otaczającym świecie, lepszym wykorzystaniem pełnego potencjału i są oparte o świadomość własnych wartości. Otwórz się na wartościowy rozwój.