Kurs "Nie" czyli "Uczymy się asertywności"

Kurs obejmuje 12 spotkań z młodym człowiekiem, który potrzebuje wsparcia i pomocy w temacie asertywności. Po tym kursie młody człowiek będzie bardziej świadomy wartości swego potencjału, który potrzebuje wysłuchania, uwagi i uznania drugiej osoby, pozna narzędzia spokojnego wyrażania swoich opinii oraz nabędzie kompetencji w radzeniu sobie ze strachem, poczuciem winy, wstydu, odrzucenia czy samotności.
 


Kurs podzielony jest na 3 obszary:

I. Kim ja jestem i co mam
.
Odkrywanie swojego potencjału, uczę się samoakceptacji. Widzę jak dużo mam do zaoferowania, jak jestem wyjątkowy, wartościowy i oryginalny. To jest dla mnie podstawą i celem, by dawać coś wartościowego innym od siebie i odkrywać im siebie a nie tylko pomagać innym w odkrywaniu ich wartości i realizowaniu ich celów.


1. Moje mocne strony, (ambicje, pragnienia, marzenia)
asertywnosc2
2. Moje cechy charakteru, (moje ja, moje przekonania, moja odwaga, moja wartość)

3. Moje wartości życiowe, (wartości, idee, cel i misja)

4. Mój temperament, (emocje, uczucia, potrzeby)


II Wiara w siebie - relacja ze sobą

Budowanie swojego poczucia wartości i pewności siebie, zaufanie do siebie. Mogę powiedzieć „nie” i dalej robić swoje zadania bez poczucia winy i wstydu. 1. Moja sesja zdjęciowa (Jestem oryginalny i wyjątkowy, inni mogą podziwiać moje zdjęcia)

2. Przełamuje lęki, nie daję się wykorzystywać (jump arena, wspinaczka itp)

3. Biorę odpowiedzialność za swoje życie i swój rozwój, potrafię postawić granice, żeby trzymać się celu i planu (Moja przyszłość, wytyczanie celów, planowanie, zadania)

4. Budowanie relacji ze sobą, moje przekonania i moje myśli o sobie samym. (Zmiana ograniczających przekonań, mówienie „nie”, wyrażanie swojego zdania i trzymanie się swojego planu i ustalonych założeń)


III Wyrażanie siebie - relacja z innymi

Umiejętność wyrażania siebie, swoich emocji, swojego zdania, szacunek do siebie i innych jest dla mnie gwarancją dobrych zdrowych relacji, w których nikt mnie nie będzie wykorzystywał. 1. Przemawianie publiczne (Mogę wpływać na innych, mam swoje zdanie, nie tylko inni mogą wpływać na mnie. Słucham innych i inni słuchają mnie)asertywnosc
2. Przeprowadzanie ankiet (Praca w terenie, mam swoje zdanie i trzymam się planu)

3. Udział w happeningu (Praca w terenie, trzymam się scenariusza i nie dam się zbić z pantałyku )

4. Zadanie, wyzwanie -  budowanie relacji z innymi (Wyjście po za swoją strefę komfortu, nowa sytuacja jest okazją dla mnie, by pokazać w czym „ja” jestem dobry, a nie po to, by pomagać błyszczeć innym.)

 

Projekt "Nie" jest skutecznym wsparciem młodego człowieka w pełnym rozwoju. Oparty jest na najnowszej wiedzy i narzędziach, które wspierają wszechstronny rozwój i wyposażają w kompetencje personalne, związane z lepszym funkcjonowaniem w otaczającym świecie, lepszym wykorzystaniem pełnego potencjału i są oparte o świadomość własnych wartości. Otwórz się na wartościowy rozwój.