Kurs "Orzeł" czyli "Rozwijamy potencjał"

Kurs obejmuje 12 spotkań z młodym człowiekiem w wieku 8-18 lat, który potrzebuje pomocy i wsparcia w wydobyciu swojego potencjału i odnalezieniu swych wewnętrznych motywacji do rozwoju i pozytywnej zmiany. Po tym kursie młody człowiek będzie świadomy swoich mocnych stron, otwarty na działanie i realizację swoich inicjatyw oraz wyposażony w kompetencje umiejętnego planowania, wytyczania celów i zadań, oraz zmotywowany do odważnego, samodzielnego i odpowiedzialnego działania.


Kurs podzielony jest na 3 obszary:

I. Mój wewnętrzny potencjał

Odkrywam swój potencjał, swoje mocne strony i motywatory
rozwoj potencjału

1. Wydobycie mocnych stron (cechy charakteru, moje ambicje, moje wartości, moje marzenia i pragnienia)

2. Mój temperament, kto siedzi w mojej głowie? (moje emocje, moje potrzeby, moje reakcje i relacje)

3. Moje drivery (co mnie nakręca, co mnie motywuje, co daje mi radość i co nadaje mi sens?) 

4. Ja w przyszłości (moje cele, planowanie, wytyczanie zadań w czasie, realizacja)

II. Działam - kształtuje swój wewnętrzny kompas kariery i charakter

Wykorzystuje swój potencjał w działaniu
.

1. Buduję tygodniowy projekt bohaterstwa - zadania na każdy dzień. (Kształtuje cechy charakteru: odwaga, pracowitość, współpraca, otwartość - relacyjność, uczciwość, odpowiedzialność)

2. Przygotowuję i przeprowadzam publiczną ankietę (Jestem odważny, otwarty i kreatywny) 

3. Nagrywam autoprezentację na swój kanał YouTuba. 

4. Mam coś do powiedzenia. Wyrażam siebie. Nagrywam pierwszy odcinek. (Jestem pracowity, odważny i wartościowy)

III. Myślę i patrzę do przodu - zmieniam swoje ograniczające przekonania,

Buduję swoje postawę otwartości, zmieniam sposób myślenia i patrzenia1. Moje przekonania i moje myśli o sobie, o innych i o świecie. Zmiana myślenia. Szacunek do siebie i innych. (Czy moje myśli i przekonania są budujące czy rujnujące?)

2. Moje motto życiowe, jaki chcę być? Co chcę osiągnąć? Do czego dążę? - piszę list motywacyjny dla samego siebie i zbieram podpisy.

3. Szukam rozwiązań i wyjścia z sytuacji. Jestem odpowiedzialny, pomagam i działam lokalnie (Organizuję akcję charytatywno-pomocową)

4. Nie mam pieniędzy i nie mam pracy ale mogę coś zrobić, nie poddaję się. (Zadanie wyzwanie, próbuję sobie poradzić i zarobić, szybkie reakcje)

 

Projekt "Orzeł" jest skutecznym wsparciem młodego człowieka w pełnym rozwoju. Oparty jest na najnowszej wiedzy i narzędziach, które wspierają wszechstronny rozwój i wyposażają w kompetencje personalne, związane z lepszym funkcjonowaniem w otaczającym świecie, lepszym wykorzystaniem pełnego potencjału i są oparte o świadomość własnych wartości. Otwórz się na wartościowy rozwój.