"BeOPEN Education" warsztaty i szkolenia dla nauczycieli

Zapraszamy na warsztaty i szkolenia dla nauczycieli lub rodziców uczniów - kliknij i przeczytaj poniżej szczegóły

Warsztaty, szkolenia, kursy i nadzór wdrożeniowy nowatorskich rozwiązań na bazie:

* coachingu w edukacji,
* tutoringu,
* mentoringu wychowawczego.otwórz się na edukację


Zapraszamy na szkolenia w cyklu:

* Warsztaty kilkugodzinne
* Szkolenia całodniowe
* Kursy kilkudniowe, certyfikowane

Nasze doświadczenie:

* 3 lata nadzorowania prac wdrożeniowych metod tutoringowych do różnych placówek: przedszkola, szkoły, gimnazja
* ponad 50 przeprowadzonych nadzorów superwizyjnych dla tutorów
* ponad 500 godzin przeprowadzonych indywidualnych tutoriali

W dzisiejszych czasach zastanawiamy się czy system edukacyjny niezmieniany od lat, ciągle spełnia swoje zadanie i oczekiwania w dobie nowoczesnych technologii i wszechobecnego internetu. Gdybyśmy założyli, że chodzi tylko o przekazanie wiedzy, to moglibyśmy na tym poprzestać, ale wiedza dzisiaj mieści się w małej kieszeni i ma charakter bezprzewodowy :) Nadchodzi czas i już jest w niektórych krajach, gdzie w centrum edukacji nie umieszcza się podstawy programowej ale ucznia wraz z jego talentami, potencjałem, mocnymi i słabymi stronami, emocjami, pragnieniami i potrzebami. Tak widzianemu uczniowi podaje się w procesie uczenia się szerokie możliwości rozwoju w sposób spersonalizowany. Tego typu podejście nazywamy tutoringiem lub coachingiem w edukacji.

„Jeśli chcesz nauczyć Jasia matematyki, to musisz znać matematykę i Jasia” ks. prof Janusz Tarnowski

Cel warsztatów:
wyposażyć nauczycieli, wychowawców, pedagogów oraz rodziców uczniów w skuteczne narzędzia, kompetencje i wiedzę do tego, by stawali się bardziej otwarci, wyposażeni, zmotywowani, pewni siebie, świadomi i w kreatywny sposób wywierali efektywny, pozytywny i mądry wpływ na uczniów i skutecznie pomagali im uczyć się oraz pomagali im stawać się odpowiedzialnymi, samodzielnymi, systematycznymi, pracowitymi, kreatywnymi, pewnymi siebie, odważnymi i zmotywowanymi wewnętrznie ludźmi do aktywnego podejmowania własnych inicjatyw w swoim życiu, rozwoju, zmiany i podejmowania dobrych radosnych relacji.

Tematyka:
- nowatorskie narzędzia edukacji, rozwoju i wychowania (motywacja wewnętrzna a zewnętrzna, wartości, potrzeby)
- wszechstronne warsztaty rozwoju komunikacji na podstawie różnych realnych scenariuszy, empatia
- edukacja spersonalizowana, rozwój w zgodzie z uczniem (istota tutorigu, coachingu, mentoringu)
- warsztaty wydobywania potencjału ucznia (mocne i słabe strony - umiejętność rozpoznawania)
- umiejętność prowadzenia dialogu motywującego (metoda pracy z uczniem)
- umiejętność pracy opartej na kontakcie, relacja wspierająca (edukacja i wychowanie bez porażek)

- pozytywna dyscyplina, metoda radzenia sobie w trudnych sytuacjach

- metody aktywizujące uczniów (istota zabawy, kreatywności, entuzjazmu i zachwytu w procesie uczenia się)
- wychowanie bez porażek
- kreatywna szkoła, rola nauczyciela w procesie uczenia się

Korzyści dla uczniów:edukacja dzieci poznań
- rozwój świadomości swoich zasobów, potencjału, talentów, mocnych stron
- wzrost motywacji własnej do realizowania swoich inicjatyw
- wzrost wiary we własne możliwości
- zainspirowanie do rozwoju swoich ambicji
- wzrost dojrzałości, samodzielność 
i odpowiedzialność

- odkrywanie sensu edukacji
- umiejętność stawiania celów, planowania i ewaluacji
- umiejętność radzenia sobie z trudnymi sytuacjami: porażki, konflikty, przeszkody

Korzyści dla rodziców:
- dzieci zmotywowane wewnętrznie
- rozwój mocnych stron dzieci  
- pomoc w odkrywaniu talentów

- praca nad słabymi stronami 

- skuteczne narzędzia wychowawcze

Korzyści dla nauczycieli:
- przywracanie sensu edukacji
- znajomość skutecznych narzędzi wychowawczych

- umiejętność stosowania metod i dialogu motywacyjnego
- praca w oparciu o pasję 
i wewnętrzne powołanie

Korzyści dla dyrektorów:
- poszerzenie oferty o nowatorskie rozwiązania edukacyjne
- zadowoleni rodzice ze wspólnej pracy nauczycieli i dzieci
- maksymalne wykorzystanie potencjału uczniów, wysokie wyniki edukacyjne

- zadowoleni nauczyciele z nowatorskich narzędzi edukacyjnych i pedagogicznych

Skontaktuj się z nami a pomożemy Ci wynieść atmosferę Twojej szkoły oraz proces nauczania na najwyższy poziom funkcjonowania. Twoi uczniowie mogą z radością i uśmiechem na twarzy iść do szkoły, by rozwijać swój potencjał.

Więcej o tutorignu na www.tutor24.pl

Metoda "BeOpen Education" jest skutecznym wsparciem nauczycieli, wychowawców i pedagogów w procesie rozwoju młodego człowieka, czyli wychowania, uczenia się i zmiany. Oparta jest na najnowszej wiedzy i narzędziach, które wspierają wszechstronny rozwój i wyposażają w kompetencje personalne, związane z pracą na kontakcie z młodym człowiekiem i jego wartościami, jako podstawa funkcjonowania. Otwórz się na wartościowy rozwój.

Obszary rozwoju

Duch

3 klucz rozwoju. Integracja ducha. Otwórz się na swojego ducha, czyli na to, co jest tym duchem, co się w tym duchu kryje i jakie ma potrzeby. Duch to nasza tożsamość, misja, powołanie, które składają się na: sens i spełnienie, oraz nasza życiowa mądrość, potrzeby i sumienie (centrum zarządzania dobrem i złem, wiarą, nadzieją i miłością opartą na prawdzie). ...

Więcej

Dusza

2 klucz rozwoju. Integracja duszy. Otwórz się na swoją duszę, czyli na to, co jest tą duszą, co się pod tą duszą kryje i jakie ma pragnienia. Dusza to cała nasza świadomość i nieświadomość czyli: myśli, rozumowanie, przekonania, pragnienia, wolna wola, wartości, godność, duma i honor, intuicja oraz wrodzone i nabyte zdolności. To wszystko składa się na ...

Więcej

Ciało

1 klucz rozwoju. Integracja ciała. Otwórz się na swoje ciało, czyli na to, co jest tym ciałem, co się pod tym ciałem kryje i jakiego odczuwania potrzebuje najbardziej. Ciało to nasz wygląd oraz nasze zmysły: wzrok, słuch, dotyk, węch i smak, to nasz instynkt (mózg gadzi i ssaczy, ochoty i pożądliwości), to nasze emocje i uczucia oraz nasze ...

Więcej