Zapraszamy na szkolenia - kliknij i przeczytaj poniżej szczegóły oferty

Metody dyrektywne w nauczaniu coraz częściej zastępowane sę niedyrektywnymi. Podejście coachingowe może uczynić wiele dobrego dla młodego człowieka, żeby w końcu chciał chodzić do szkoły i z zewnętrznego przymusu i nieprzyjemnego obowiązku, wzbudzić w nim wewnętrzną motywację do wartościowego rozwoju, pozytywnej zmiany, dobrej nauki i radosnej postawy budowania relacji. Metody związane z tutoringiem, pomagają na płaszczyźnie budowania relacji i zaufania odkrywać potencjał i wychowywać człowieka mądrego i dojrzałego jak jego mentor.

Nasze doświadczenie:

* 3 lata nadzorowania prac wdrożeniowych metod tutoringowych do różnych placówek: przedszkola, szkoły, gimnazja
* ponad 50 przeprowadzonych nadzorów superwizyjnych dla tutorów
* ponad 500 godzin przeprowadzonych indywidualnych tutoriali

Choaching w edukacji, tutoring rozwojowy i mentoring wychowawczy to nowatorskie metody edukacyjno-wychowawcze 
w pracy z uczniem. 

Dzięki tym programom, placówki osiągają 
wysoki stopień wypełnienia wymagania ewaluacji kuratoryjnej 
w jendym z najtrudniejszych kryteriów oceny czyli: Procesy edukacyjne zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.

Szkolenie opiera się na metodach nauczania i wychowania stosowancyh w edukacji spersonalizowanej, 
narzędziach zaczerpniętych z tutoringu, coachingu w edukacji i mentoringu wychowawczego, oraz Porozumienia bez przemocy M. Rosenberga, Wychowania bez porażek T. Gordona i Kreatywnych szkół K. Robinsona.

„Jeśli chcesz nauczyć Jasia matematyki, to musisz znać matematykę i Jasia” ks. prof Janusz Tarnowski

Cel szkolenia:
wyposażyć nauczycieli, wychowawców, pedagogów oraz rodziców uczniów w skuteczne narzędzia, kompetencje i wiedzę do tego, by stawali się bardziej otwarci, wyposażeni, zmotywowani, pewni siebie, świadomi i w kreatywny sposób wywierali efektywny, pozytywny i mądry wpływ na uczniów i skutecznie pomagali im uczyć się oraz pomagali im stawać się odpowiedzialnymi, samodzielnymi, systematycznymi, pracowitymi, kreatywnymi, pewnymi siebie, odważnymi i zmotywowanymi wewnętrznie ludźmi do aktywnego podejmowania własnych inicjatyw w swoim życiu, rozwoju, zmiany i budowania dobrych radosnych relacji.

Korzyści dla nauczycieli:
# umiejętność pracy z uczniem na bezpośrednim kontakcie i wewnętrznej motywacji,
# przywracanie wartości, radości i sensu edukacji
# skuteczne narzędzia wychowawcze 

# umiejętność stosowania metod motywacyjnych
# praca w oparciu o pasję 
i wewnętrzne powołanie asertywność u dzieci

Korzyści dla rodziców:
# dzieci zmotywowane wewnętrznie
# rozwój mocnych stron dzieci   

# pomoc w odkrywaniu talentów

# praca nad słabymi stronami 

# narzędzia wychowawcze

Korzyści dla uczniów:
# rozwój potencjału, talentów
# motywacja własna
# dojrzałość, samodzielność 
i odpowiedzialność

# odkrywanie sensu edukacji

Korzyści dla dyrektorów:
# poszerzenie oferty o nowatorskie rozwiązania edukacyjne
# zadowoleni rodzice ze wspólnej pracy nauczycieli i dzieci
# maksymalne wykorzystanie potencjału uczniów, wysokie wyniki edukacyjne

# zadowoleni nauczyciele z nowatorskich narzędzi edukacyjnych i pedagogicznych

Zakres tematyczny szkolenia:tutoring w szkole w poznaniu
- nowatorskie narzędzia rozwoju i wychowania (motywacja wewnętrzna a zewnętrzna, wartości, potrzeby)
- edukacja spersonalizowana, rozwój w zgodzie z uczniem (istota tutorigu, coachingu, mentoringu)
- warsztaty wydobywania potencjału ucznia (mocne i słabe strony - umiejętność rozpoznawania)
- umiejętność prowadzenia dialogu motywującego (metoda pracy z uczniem)
- umiejętność pracy opartej na kontakcie, empatia, relacja (edukacja i wychowanie bez porażek)
- pozytywna dyscyplina, metoda radzenia sobie w trudnych sytuacjach
- narzędzia tutorskie, coachingowe i mentoringu wychowania
- porozumiewanie się bez przemocy
- umiejętność ksztatowania kośćca wartości
- horyzonty oddziaływania na ucznia (cochaing, tutoring, mentoring)

Szkolenie składa się z: 64 godzin, 8 dni roboczych
Forma: wykłady, warsztaty, ćwiczenia
Minimalna grupa: 6 osób

KURSY STACJONARNE W POZNANIU 2017
Kiedy:
styczeń 13-14, 20-21, luty 17-18, 24-25, Piątki 13.30-20.15, Soboty 9.00-16.30
Gdzie: w Szkole Otwarte Drzwi, al. Niepodległości 36
64 godzinny kurs, 8 dni po 8 godzin wykładowych
Zapisy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 519 337 507

Skontaktuj się z nami a pomożemy Ci wynieść atmosferę Twojej szkoły oraz proces nauczania na najwyższy poziom funkcjonowania. Twoi uczniowie mogą z radością i uśmiechem na twarzy iść do szkoły, by rozwijać swój potencjał.

Więcej o tutorignu na www.tutor24.pl

Metoda "BeOpen Education" jest skutecznym wsparciem nauczycieli, wychowawców i pedagogów w procesie rozwoju młodego człowieka, czyli wychowania, uczenia się i zmiany. Oparta jest na najnowszej wiedzy i narzędziach, które wspierają wszechstronny rozwój i wyposażają w kompetencje personalne, związane z pracą na kontakcie z młodym człowiekiem i jego wartościami, jako podstawa funkcjonowania. Otwórz się na wartościowy rozwój.

Obszary rozwoju

Duch

3 klucz rozwoju. Integracja ducha. Otwórz się na swojego ducha, czyli na to, co jest tym duchem, co się w tym duchu kryje i jakie ma potrzeby. Duch to nasza tożsamość, misja, powołanie, które składają się na: sens i spełnienie, oraz nasza życiowa mądrość, potrzeby i sumienie (centrum zarządzania dobrem i złem, wiarą, nadzieją i miłością opartą na prawdzie). ...

Więcej

Dusza

2 klucz rozwoju. Integracja duszy. Otwórz się na swoją duszę, czyli na to, co jest tą duszą, co się pod tą duszą kryje i jakie ma pragnienia. Dusza to cała nasza świadomość i nieświadomość czyli: myśli, rozumowanie, przekonania, pragnienia, wolna wola, wartości, godność, duma i honor, intuicja oraz wrodzone i nabyte zdolności. To wszystko składa się na ...

Więcej

Ciało

1 klucz rozwoju. Integracja ciała. Otwórz się na swoje ciało, czyli na to, co jest tym ciałem, co się pod tym ciałem kryje i jakiego odczuwania potrzebuje najbardziej. Ciało to nasz wygląd oraz nasze zmysły: wzrok, słuch, dotyk, węch i smak, to nasz instynkt (mózg gadzi i ssaczy, ochoty i pożądliwości), to nasze emocje i uczucia oraz nasze ...

Więcej