Rozwój dla młodzieży - tutoring, terapia, zajęcia

Indywidulane spotkania rozwojowe dla młodzieży to swoiste połączenie tutoringu rozwojowego, coachingu w edukacji i mentoringu w wychowaniu wraz z elementami terapii i pomocy psycho-pedagogicznej w celu wsparcia młodego człowieka w odkrywaniu jego wewnętrznego potencjału i zmotywowania i zainspirowania go do rozwoju w zgodzie z własnymi inicjatywami i wewnętrznymi wartościami.

Celem pracy z młodym człowiekiem jest pomoc mu w osiąganiu samodzielności tak, żeby stawał się bardziej świadomy swojego potencjału a poprzez to stawał się odpowiedzialny, systematyczny, pewny siebie i kreatywny w podejmowaniu i realizowaniu swoich inicjatyw.

Indywidulane praca na bazie tutringu to najlepsza forma rozwoju dla i młodzieży w kontakcie jeden na jeden.
Proponujemy spotkania indywidualne, które trwają do 1 godziny zegarowej.
Częstotliwość spotkań: co tydzień, maksymalnie 2 tygodnie.
Po 5 sesjach ustalamy czy idziemy dalej.
Maksymalnie 12 sesji.

Tematyka:emocje dorastanie u nastolatków
- radzenie sobie z trudnymi emocjami,
- pomoc w okresie buntu,
- pomoc w rozwodach rodziców,
- kuminikacja bez przemocy,
- praca z nieśmiałością i nad asertywnością,
- odkrywanie maksimum swego potencjału i mocnych stron,
- odkrywanie ścieżki swego powołania,
- uczenie się i nabywanie odpowiedzialności, samodzielności i systematyczności,
- budowanie pewności siebie,
- pozbywanie się ograniczających przekonań,
- umiejętność radzenia sobie z porażkami, przeszkodami i konfliktami,
- odkrywanie pokładów wewnętrznej motywacji,
- wytyczanie celów, planowanie, osiąganie zamierzonych efektów,
- odkrywanie i realizowanie własnych pragnień,
- integracja uczuć, pragnień i potrzeb,
- odkrywanie swoich emocji,
- umiejętność budowania relacji rówieśniczej oraz z rodzicem,
- komuniacja z innymi,
- asertywność i stawianie granic,
- szacunek do innych,
- umiejętność współpracy.

Skontaktuj się z nami a pomożemy odnaleźć się twojemu dziecku w szkole, w świecie i w relacjach z innymi. Pomożemy mu odnaleźć jego potencjał, powołanie i źródło jego wewnętrznej motywacji i siły do tego, by realizować swoje marzenia i pragnienia. Pomożesz mu w ten sposób odnaleźć wspólny język, porozumienie i pogłębić relację z Tobą a także z innymi ludźmi.

Metoda "BeOpen Growth" jest skutecznym wsparciem w procesie rozwoju, uczenia się i zmiany oraz funkcjonowania na najwyższym poziomie. Oparta jest na najnowszej wiedzy i narzędziach, które wspierają wszechstronny rozwój i wyposażają w kompetencje personalne, związane z wewnętrzną integracją i wartościami jako podstawą funkcjonowania. Otwórz się na wartościowy rozwój.

Obszary rozwoju

Duch

3 klucz rozwoju. Integracja ducha. Otwórz się na swojego ducha, czyli na to, co jest tym duchem, co się w tym duchu kryje i jakie ma potrzeby. Duch to nasza tożsamość, misja, powołanie, które składają się na: sens i spełnienie, oraz nasza życiowa mądrość, potrzeby i sumienie (centrum zarządzania dobrem i złem, wiarą, nadzieją i miłością opartą na prawdzie). ...

Więcej

Dusza

2 klucz rozwoju. Integracja duszy. Otwórz się na swoją duszę, czyli na to, co jest tą duszą, co się pod tą duszą kryje i jakie ma pragnienia. Dusza to cała nasza świadomość i nieświadomość czyli: myśli, rozumowanie, przekonania, pragnienia, wolna wola, wartości, godność, duma i honor, intuicja oraz wrodzone i nabyte zdolności. To wszystko składa się na ...

Więcej

Ciało

1 klucz rozwoju. Integracja ciała. Otwórz się na swoje ciało, czyli na to, co jest tym ciałem, co się pod tym ciałem kryje i jakiego odczuwania potrzebuje najbardziej. Ciało to nasz wygląd oraz nasze zmysły: wzrok, słuch, dotyk, węch i smak, to nasz instynkt (mózg gadzi i ssaczy, ochoty i pożądliwości), to nasze emocje i uczucia oraz nasze ...

Więcej