"BeOPEN BeCool" warsztaty rozwojowe dla młodzieży

Zapraszamy na warsztaty dla młodzieży - kliknij i przeczytaj poniżej

Praca w niewielkiej grupie rówieśników, którzy w podobny sposób patrzą na świat i szukają swojej drogi, swego miejsca, swojego obdarowania, to bardzo dobra inwestycja w odkrywanie swojego "ja". Choć każdy z nas jest unikalny, to jednak dla każdego jest tylko jedna droga, by stać się dojrzałym i niezależnym. Wejrzeć w samego siebie, skonfrontować się ze światem i samodzielnie podjąć decyzję, co z tym chcę zrobić i odpowiedzialnie podjąć to wyzwanie.

Wiem co mam, wiem co mogę, wiem kim jestem i gdzie podążam.

Warsztaty skierowane są do młodzieży i odbywają się w 2 małych grupach max 10 osób: 12-14 lat i 15-17 lat.
Warsztaty obejmują 4 obszary tematyczne: rozwój emocjonalny, społeczny, mentalny i osobisty.
Każdy obszar składa się z 4 spotkań, które odbywają się co tydzień, przez 1 miesiąc.
Cały cykl warsztatów obejmuje 16 spotkań i podzielony jest na cykl jesienny (październik 4 spotkania, listopad 4 spotkania) i cykl wiosenny 8 spotkań (luty po feriach, marzec, kwiecień).
Warsztaty trwają 2 godziny zegarowe i będą odbywać się w weekendy w godzinach 11.00-13.00 w wybranym miejscu w Poznaniu.
Dla uczestników warsztatów, dajemy możliwość tańszego uczestniczenia w konsultacjach indywidualnych.
Terminy warsztatów: -  dwa obszary tematyczne w cyklu jesiennym                PAŹDZIERNIK i LISTOPAD
                                        - dwa obszary tematyczne w cyklu wiosennym             LUTY (po feriach) i MARZEC

Warsztaty wystartują, gdy zbierze się co najmniej 6 osób.MLODZIEż dorastanie wychowanie beopen

Cena: 50 zł za warsztat, co daje 200 zł za 4 warsztaty w miesiącu.
Grupa: 6-10 osób
Czas: 2 godziny zegarowe
Grupy wiekowe: 12-14 lat i 15-17 lat.

Cel warsztatów:
pomoc w odkrywaniu mocnych stron, talentów, pełnego potencjału, źródła wewnętrznych motywacji, wartości, pomoc w rozwoju i wyposażanie w dojrzałe kompetencje emocjonalne, społeczne, mentalne i osobiste, umiejętność radzenia sobie z porażkami, konfliktami i ograniczającymi przekonaniami.

Dla kogo:
dla wszystkich młodych ludzi, który pragnę odkryć swoją drogę, powołanie, mocne strony, szukają zwiększenia poczucia własnej wartości i pewności siebie, którzy potrzebują poznać zasady funkcjonowania swoich emocji i motywacji, którzy chcą lepiej funkcjonować w otaczającym świecie rówieśników, rodziny, szkoły i przyszłej pracy.

Korzyści:emocje dzieci poznań- radzenie sobie z trudnymi emocjami,
- pomoc w okresie buntu,
- pomoc w rozwodach rodziców,
- kuminikacja bez przemocy,
- rozwój świadomości swoich zasobów, potencjału, talentów, mocnych stron
- wzrost motywacji własnej do realizowania swoich inicjatyw
- wzrost wiary we własne możliwości
- zainspirowanie do rozwoju swoich ambicji
- wzrost dojrzałości, samodzielność 
i odpowiedzialność

- odkrywanie sensu rozwoju, edukacji, zmiany i uczenia się
- umiejętność stawiania celów, planowania i ewaluacji
- umiejętność radzenia sobie z trudnymi sytuacjami: porażki, konflikty, przeszkody
- zwiększenie poczucia własnej wartości i pewności siebie

Tematyka warsztatów:

Rozwój inteligencji emocjonalnej: zdrowe poczucie pewności siebie i poczucie własnej wartości, samoświadomość własnej inteligencji emocjonalnej, odnajdywanie sensu w życiu, postawa zadowolenia i szczęśliwości jako otwarte i pozytywne nastawienie do życia, postawa bycia otwartym, warsztaty empatii.

Rozwój inteligencji społecznej:
umiejętność radzenia sobie z niepowodzeniami, konfliktami i przeszkodami, umiejętność radzenia sobie ze stresem, umiejętność radzenia sobie z trudnymi emocjami - szukanie wewnętrznego spokoju, komunikacja bez przemocy - umiejętność wyrażania swoich emocji i potrzeb, zdrowa asertywność, budowanie dobrych i zdrowych relacji opartych o wartości, komunikacja interpersonalna werbalna i niewerbalna, umiejętność konstruktywnej współpracy.


Rozwój osobisty i personalny:
odkrywanie, motywowanie i praca w obrębie własnego potencjału, mocnych stron, talentów, pasji, wrodzonych umiejętności, zdolności, kształtowanie własnego charakteru i postaw na podstawie wewnętrznych wartości, motywacji, pragnień, potrzeb i ambicji, umiejętność kształtowania dobrych nawyków, podstawy przedsiębiorczości i inteligencji finansowej, kompas kariery jako narzędzie rozpoznawania ścieżki zawodowej.


Rozwój mentalny:
twórcze i kreatywne sposoby rozwiązywania problemów, praca z ograniczającymi przekonaniami, sposób myślenia pobudzający lub łagodzący emocje, umiejętność rozwijania koncentracji i pamięci, umiejętność konstruktywnego myślenia, umiejętność dobrego wyboru, czyli podejmowania decyzji, świadomość własnego “ja”.

Pierwszy pilotażowy warsztat odbędzie się 24 września w sobotę w godzinach 11.00-13.00. Miejsce zostanie podane wkrótce. Ten warsztat jest pierwszym darmowym warsztatem, dla tych, którzy zapisali się na cały cykl jesienny.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się tutaj.

Po wypełnieniu zgłoszenia, prześlemy Państwu nr konta, na które prosimy zrobić opłatę za warsztaty, oraz wszystkie szczegóły dotyczące miejsca i całych warsztatów.

W razie pytań prosimy skontaktować się z nami.

Więcej o tutorignu na www.tutor24.pl

Projekt "BeOpen BeCOOL" jest skutecznym wsparciem młodego człowieka w pełnym rozwoju. Oparty jest na najnowszej wiedzy i narzędziach, które wspierają wszechstronny rozwój i wyposażają w kompetencje personalne, związane z lepszym funkcjonowaniem w otaczającym świecie, lepszym wykorzystaniem pełnego potencjału i są oparte o świadomość własnych wartości. Otwórz się na wartościowy rozwój.

 

Obszary rozwoju

Duch

3 klucz rozwoju. Integracja ducha. Otwórz się na swojego ducha, czyli na to, co jest tym duchem, co się w tym duchu kryje i jakie ma potrzeby. Duch to nasza tożsamość, misja, powołanie, które składają się na: sens i spełnienie, oraz nasza życiowa mądrość, potrzeby i sumienie (centrum zarządzania dobrem i złem, wiarą, nadzieją i miłością opartą na prawdzie). ...

Więcej

Dusza

2 klucz rozwoju. Integracja duszy. Otwórz się na swoją duszę, czyli na to, co jest tą duszą, co się pod tą duszą kryje i jakie ma pragnienia. Dusza to cała nasza świadomość i nieświadomość czyli: myśli, rozumowanie, przekonania, pragnienia, wolna wola, wartości, godność, duma i honor, intuicja oraz wrodzone i nabyte zdolności. To wszystko składa się na ...

Więcej

Ciało

1 klucz rozwoju. Integracja ciała. Otwórz się na swoje ciało, czyli na to, co jest tym ciałem, co się pod tym ciałem kryje i jakiego odczuwania potrzebuje najbardziej. Ciało to nasz wygląd oraz nasze zmysły: wzrok, słuch, dotyk, węch i smak, to nasz instynkt (mózg gadzi i ssaczy, ochoty i pożądliwości), to nasze emocje i uczucia oraz nasze ...

Więcej