Indywidualne sesje - kliknij i przeczytaj poniżej szczegóły oferty

Kiedy chcemy osiągnąć jakiś rezultat a nie wiemy jak, bo ciągle trafiamy na ścianę, albo napotykamy w życiu na jakiś problem lub ograniczenie, które widzimy, że hamuje nasz rozwój, albo nie wiemy jeszcze na co nas stać, choć czujemy wewnętrznie potencjał, który nie wiemy jak uwolnić, to indywidualne spotkanie jest najlepszą formą rozwoju.

Coching to najlepsza forma rozwoju dla dorosłych w kontakcie jeden na jeden. nauczyciele porozumienie bez przemocy
Proponujemy spotkania indywidualne, które trwają do 1 godziny zegarowej.
Częstotliwość spotkań: co tydzień, maksymalnie 2 tygodnie.
Pierwsze spotkanie jest bezpłatne.
Po 4 sesjach ustalamy czy idziemy dalej.
Maksymalnie 10 sesji.

Coaching ma na celu wyposażyć nauczycieli, wychowawców, pedagogów w skuteczne narzędzia, kompetencje i wiedzę do tego, by stawali się bardziej otwarci, wyposażeni, zmotywowani, pewni siebie i świadomi swojej roli zawodu. 

Warsztaty wspomagają nauczycieli w kreatywnych sposobach wywierania efektywnego, pozytywnego, dobrego, mądrego i pełnego szacunku wpływu na uczniów i skutecznie inspirują nauczycieli do pomagania uczniom w uczeniu się i wychowaniu.

Korzyści dla uczniów:  pomoc uczniom w stawaniu się odpowiedzialnymi, samodzielnymi, systematycznymi, pracowitymi, kreatywnymi, pewnymi siebie, odważnymi i zmotywowanymi wewnętrznie ludźmi do aktywnego podejmowania własnych inicjatyw w swoim życiu, rozwoju, nauce i dokonywania pozytywnej zmiany oraz budowania dobrych radosnych relacji.

Metody i narzędzia:tutoring w poznaniu

- kreatywne szkoły Ken Robinson,
- pozytywna dyscyplina Jane Nelsen,
- dialog motywujący Wiliam L. Miller, Stephen Rolnick,
- tutoring - edukacja spersonalizowana, 
- porozumienie bez przemocy Marshall Rosenberg,
- odwrócona szkoła Ken Robinson,
- SOLE Sugata Mitra,
- wychowanie bez porażek Thomas Gordon,
- kompetentne dziecko Jesper Juul,
- inteligencja wieloraka Howard Gardner,
- koncentracja na rozwiązaniu Milton Erikson.

„Jeśli chcesz nauczyć Jasia matematyki, to musisz znać matematykę i Jasia” 
 prof Janusz Tarnowski

Skontaktuj się z nami a pomożemy Ci osiągnąć Twoje cele, odnaleźć się w twoim wewnętrznym życiu, w świecie i w relacjach z innymi. Pomożemy Ci odnaleźć Twój potencjał, powołanie i źródło Twojej wewnętrznej motywacji i siły do tego, by realizować swoje marzenia i pragnienia. Pomożemy Ci w ten sposób poradzić sobie z uporczywymi ograniczającymi przekonaniami i odnaleźć wspólny język, porozumienie i pogłębić relację z innymi ludźmi.

Metoda "BeOpen Growth" jest skutecznym wsparciem w procesie rozwoju, uczenia się i zmiany oraz funkcjonowania na najwyższym poziomie. Oparta jest na najnowszej wiedzy i narzędziach, które wspierają wszechstronny rozwój i wyposażają w kompetencje personalne, związane z wewnętrzną integracją i wartościami jako podstawą funkcjonowania. Otwórz się na wartościowy rozwój.

Obszary rozwoju

Duch

3 klucz rozwoju. Integracja ducha. Otwórz się na swojego ducha, czyli na to, co jest tym duchem, co się w tym duchu kryje i jakie ma potrzeby. Duch to nasza tożsamość, misja, powołanie, które składają się na: sens i spełnienie, oraz nasza życiowa mądrość, potrzeby i sumienie (centrum zarządzania dobrem i złem, wiarą, nadzieją i miłością opartą na prawdzie). ...

Więcej

Dusza

2 klucz rozwoju. Integracja duszy. Otwórz się na swoją duszę, czyli na to, co jest tą duszą, co się pod tą duszą kryje i jakie ma pragnienia. Dusza to cała nasza świadomość i nieświadomość czyli: myśli, rozumowanie, przekonania, pragnienia, wolna wola, wartości, godność, duma i honor, intuicja oraz wrodzone i nabyte zdolności. To wszystko składa się na ...

Więcej

Ciało

1 klucz rozwoju. Integracja ciała. Otwórz się na swoje ciało, czyli na to, co jest tym ciałem, co się pod tym ciałem kryje i jakiego odczuwania potrzebuje najbardziej. Ciało to nasz wygląd oraz nasze zmysły: wzrok, słuch, dotyk, węch i smak, to nasz instynkt (mózg gadzi i ssaczy, ochoty i pożądliwości), to nasze emocje i uczucia oraz nasze ...

Więcej