Wychowanie bez porażek

Sposoby i metody

Wychowanie bez porażek to metoda, która pozwala dotknąć tematu wychowania w sposób bez walki o swoje racje. Twórcą tej metody jest Thomas Gordon. W centrum stoi relacja a nie racja, choć wcale nie chodzi o to, by pomijać rzeczy ważne i istotne. Wychodząc od tego założenia, cały kontakt z dzieckiem, polega na nawiązaniu komunikacji i porozumienia z dzieckiem, w którym osoba dorosła nie jest pouczającym i rygorystycznym żandarmem trzymającym się bezwzględnie regulaminu i która musi komuś coś udowodnić, ale jest osobą, która stwarza przestrzeń do nawiązania kontaktu ze zrozumieniem, akceptacji i szacunku, w której każdy może w bezpiecznych warunkach wyrazić siebie.

Młody człowiek potrzebuje pomocy w nazwaniu swoich emocji, swoich pragnień i potrzeb. Wychowanie bez porażek daje narzędzia do tego, by pomóc młodemu człowiekowi w trudnych sytuacjach wyjść z nich z podniesioną głową i nadzieją na przyszłość, bez poczucia przegranej, bez poczucia winy i tego, że jedynie dorośli mają racje.

Wychowanie bez porażek pomaga dorosłym i wychowawcą odnaleźć się w trudnych sytuacjach poprzez naukę bycia autentycznym dorosłym, który też popełnia błędy i ma słabsze dni i wcale nie musi być przez cały czas profesjonalnym ekspertem od wszystkiego. 

Thomas Gordon opisuje 12 blokad komunikacyjnych, które mają miejsce w naszym codziennym języku a które powodują, że się zamykamy na druga osobę. Nazywa je parszywą dwunastką :) Metoda ta pokazuje jak radzić sobie w różnych życiowych sytuacjach i świadomie nie używać komunikacji, która blokuje ale używać rozwiązań, które nie ograniczają naszego kontaktu i nie powodują, że któraś ze stron czuje się przegrana.

W naszych zachowaniach wychowawczych bardzo często dominują dwa kierunki: zwyciężę albo przegram. Thomas gordon proponuje 3 kierunek czyli wychowanie bez porażek. Z tego powodu: nie powinniśmy używać komunikatu "ty" albo "ty jesteś...". Takie komunikaty są oparte na negatywnej ocenie postawy, zachowania lub osoby. Zawierają one zarzuty, pretensje, krytykę i ocenianie. Zamiast tego powinniśmy mówić o sobie i używać komunikatu "ja". Jego metoda oparta jest na 6 krokach: rozpoznać konflikt i nazwać go, znaleźć możliwe rozwiązania konfliktu, zdecydować się na najlepsze rozwiązanie, wypracować sposób realizacji danego rozwiązania, po jakimś umówionym czasie dokonać krytycznej oceny rozwiązania i w razie potrzeby wprowadzić zmiany.

Skutkiem takich rozwiązań jest dziecko i dorosły, którzy oboje czują się pełnoprawnymi i akceptowanymi członkami rodziny, w której zdanie każdego jest szanowane i brane pod uwagę. Ciężar odpowiedzialności za utrzymanie przyjaznej atmosfery leży po stronie każdego z członków rodziny.

Motto
Nie jest szczęściem życie bez problemów, takie nie istnieje. Szczęście to umiejętność skutecznego i rozwijającego szukania rozwiązań w przyjaznej, rodzinnej atmosferze.