Wizja - misja - cel - droga

Naszą wizją jest:

widzieć ludzi świadomych tego, co mają - co mogą - kim są - gdzie podążają i otwartych na pełne wykorzystanie swego potencjału

Naszą misją jest:

otwierać ludzi na pełnie życia - rozwoju - działania

Naszym celem jest:

żeby każdy człowiek wykorzystał swój potencjał w pełni i żył wspaniale, funkcjonował na najwyższym poziomie oraz miał radość ze swego działania

Naszą drogą, którą chcemy podążać jest:

samoświadomość, empatia, samodyscyplina, integracja, wiara, wartości, odpowiedzialność, harmonia, pokój i równowaga, motywacja, uwolnienie, ożywienie, przemiana i sprawczość

wychowanie i dorastanie dzieci