Boli mnie szkoła...

Boli mnie szkoła, w której stawia się nacisk na niepopełnianie błędów (przecież im więcej błędów popełnimy, tym szybciej osiągniemy sukces).

czytaj więcej

Poczucie własnej wartości

Poczucie wartości nie rodzi się z dnia na dzień. Bardzo wyraźnie opisuje to w swoich książkach Jesper Juul. Choć jako małe dzieci dobrze wiemy czego chcemy, co dobrze widać po 3 i 4 latkach szczególnie, kiedy bawią się swoimi zabawkami w piaskownicy lub na plaży, to jednak jeszcze w tym wieku nie wiemy kim jesteśmy. Ten proces kształtowania naszej wartości odbywa się latami, a najbliższe otoczenie ma decydujący wpływ na to kształtowanie. Każda nasza wypowiedź do dziecka, buduje jego wartość, pewność i samoocenę lub wpływa negatywnie poprzez zaniżenie tego poczucia.

czytaj więcej

Ekologia dzieciństwa

W dzisiejszych czasach bardzo mało uwagi zwracamy na to, żeby dzieci mogły pozostać dziećmi tak długo, jak tego potrzebują. Chcielibyśmy usamodzielniać je tak szybko jak to tylko możliwe. Nawet do szkoły próbujemy je wysłać jak najwcześniej, nie mówiąc już o innych zabiegach przyspieszających i wzbogacających rozwój, jak np. nauce dwóch języków obcych w okresie przedszkolnym. O ekologii dzieciństwa wiele napisał Andre Stern w swoich książkach. Jest on człowiekiem, który nigdy nie chodził do szkoły, a jego życie pokazuje, że jego rozwój w niczym nie jest gorszy, a wręcz przeciwnie, osiąga on wiele sukcesów w swoim życiu.

czytaj więcej

Neurodydaktyka

Niedawno ukazały się bardzo sensacyjne wyniki badań, które ujawniły wewnętrzny system motywacji, jaki zachodzi w trakcie uczenia się, przyswajania nowej wiedzy oraz poszerzania własnych horyzontów i zainteresowań. Grupa robocza naukowców z Harwardu odkryła, że stwarzając atmosferę wolności i bezpieczeństwa w procesie uczenia się, które dają dzieciom możliwość wyrażania swojego zdania, opinii i poglądów, automatycznie aktywują wewnętrzny system motywacji, niezbędny do trwałego i skutecznego przyswajania wiedzy. Jeśli dzieci mają możliwość dokonywania odkryć i uczenia się w atmosferze, w której czują się bezpiecznie i czują wolność do wyrażania swojego zdania, tego co czują, co przeżywają, swoich uczuć i potrzeb, to właśnie wtedy dochodzi do aktywacji wewnętrznego systemu motywacji tak niezbędnego w procesie rozwoju. O tych badaniach pisze w swoich dziełach niemiecki neurobiolog i lekarz, profesor Joachim Bauer. Jaki to ma wpływ na edukację?

czytaj więcej