Duch

Otwórz się na swojego ducha, czyli na to, co jest tym duchem i co się w tym duchu kryje. Duch to nasza tożsamość, misja, powołanie, które składają się na: sens i spełnienie, oraz nasze potrzeby i sumienie (centrum zarządzania dobrem i złem, wiarą, nadzieją i miłością opartą na prawdzie). Duch to życiodajne centrum naszego głębokiego i światłego życia oraz człowieczeństwa.

Żeby dobrze funkcjonować, każdy potrzebuje otworzyć się na swojego ducha, czyli na to, co się w tym duchu kryje. Kiedy otworzymy się na to, co jest w nas, będziemy w stanie rozpoznać charakterystyczne tylko i wyłącznie dla nas cechy naszego ducha. Gdy rozpoznamy je, możemy przejść do integracji. Integracja składa się z 4 elementów: akceptacja, uznanie, nowe przeżywanie, nowa reakcja.

Poczynając od rozpoznania naszej tożsamości, czyli tego kim jesteśmy, poprzez misję, która wytycza kierunek życia, poprzez powołanie, które odpowiada, za odpowiedź na pytanie po co jestem, nasze potrzeby, które są najgłębszymi pragnieniami, poprzez sumienie, które mówi nam co, jest dobre a co jest złe, w co wierzyć, a w co nie wierzyć, możemy zintegrować elementy naszego ducha, żeby funkcjonować jeszcze lepiej. Po integracji ducha, dla pełnej i kompleksowej integracji, która pozwala funkcjonować na najwyższym poziomie, należy przejść przez 3 konteksty integracji opisane poniżej.

3 konteksty integracji

1 kontekst wewnętrzny
Integracja kontekstu wewnętrznego polega na tym, że zintegrowane ciało integrujemy kompleksowo ze zintegrowaną duszą i duchem, tak żeby na wzajem sobie służyły, zasilały i wspierały się.

2 kontekst zewnętrzny
Integracja kontekstu zewnętrznego polega na tym, że zintegrowane kompleksowo ciało, duszę i ducha, integrujemy ze światem zewnętrznym, tak żeby na wzajem sobie służyły, zasilały i wspierały się.

3 kontekst transcendentny
Integracja kontekstu transcendentnego polega na tym, że zintegrowane kompleksowo ciało, dusza i duch ze światem zewnętrznym integrujemy na poziomie duchowym z wymiarem transcendentnym i Bogiem, tak żeby na wzajem sobie służyły, zasilały i wspierały się.