Rodzina

Zdrowo funkcjonująca rodzina to rodzina otwarta na swoje uczucia, pragnienia, potrzeby oraz otwarta na możliwości i potencjał otaczającej rzeczywistości, świata. Taką otwartość w 4 sferach możemy nazwać sercem rodziny. Tak jak serce ma dwa przedsionki i dwie komory, co daję łącznie 4 zastawki tak samo rodzina, by dobrze i naturalnie funkcjonować potrzebuje otwartości w 4 obszarach: uczucia, pragnienia, potrzeby i sposoby kontaktowania się i przeżywania rzeczywistości. Jeśli wszystkie przedsionki są otwarte, nic ich nie hamuje, harmonijnie otwierają się i domykają, to całe serce funkcjonuje dobrze i cały organizm ma się dobrze a życiodajny przepływ dobywa się bez przeszkód pomiędzy członkami rodziny i otaczającą rzeczywistością. Jeśli jednak któraś z zastawek szwankuje, zaczynają się problemy i komplikacje.

Coaching rodzicielski pomaga wypracować naturalne, neutralne, ekologiczne, wartościowe i zarazem dopasowane indywidualnie sposoby i metody funkcjonowania, które nie zamykają i nie blokują potencjału, jaki każdy członek z rodziny posiada, czy to dziecko, czy rodzic, czy wielopokoleniowa rodzina składająca się z babci i dziadka. Wartościowe warunki rozwoju są naturalną atmosferą wzrostu i rozwoju każdego z członków rodziny i sprzyjają dobrym relacjom opartym na pozytywnym i wspierającym kontakcie, porozumieniu i wzajemnym zaufaniu.

Coaching par pomaga wypracować taki rodzaj kontaktu, który sprzyja obopólnemu zadowoleniu i jest oparty na relacji wzajemnego szacunku i zaufania. Sposób komunikacji i porozumiewania się jest pierwszym krokiem wypracowania wspólnej drogi, którą chce się podążać. Choć gałęzie mogą rosnąć w różną stronę to jednak jeden pień sprawia, że nie są one nastawione przeciwko sobie ale wzajemnie się wspierają i zasilają tak, żeby wspierać się w przezwyciężaniu przeciwności i w symbiozie wspólnie wydawać dobre owoce. Otwartość na współdziałanie staje się przyjemnym sposobem współżycia w związku.

Tutoring rodzinny pomaga wypracować taki sposób wzajemnego oddziaływania na siebie, który sprzyja rozwojowi każdego członka rodziny i w procesie wychowania jest przyjemnym aktem otwartej współpracy. Otwartość na siebie nawzajem pozwala wypracować stabilne relacje, które nastawione są na siebie pozytywnie, wspierają się w rozwoju i oparte są na wspólnych wartościach. Wychowanie to proces, który pochłania energię każdego zaangażowanego w niego człowieka, dlatego dobrze jest, gdy cele w kierunku których się podąża są dla wszystkich jasne i świadome oraz są one przez wszystkich respektowane.

Więcej o tutorignu na www.tutor24.pl

ZAPRASZAMY NA WARSZTATY