Rozwój

Coaching, tutoring i mentoring to jedne z najskuteczniejszych metod pracy z drugim człowiekiem, które na drodze rozwoju osobistego, sprawdzają się w niesłychany sposób i bardzo pozytywnie sprzyjają odkrywaniu ukrytego potencjału, prawdziwych wewnętrznych motywacji, wartości, pragnień, potrzeb, marzeń i osiągania celów. W oparciu o mocne strony dociera się do rozwiązań, które na pierwszy rzut oka wydają się nie osiągalne. Obala się przekonania, które hamują i ograniczają rozwój. Marzenia zamieniane są na cele, celom stwarza się plany, a realizacja planów przyczynia się do osiągnięcia zamierzonego efektu lub korzyści. W procesie monitorowania odkrywa się motywacje, które nie pozwalają zboczyć z zamierzonego kursu. Wewnętrzna integracja ciała, duszy i ducha przynosi poczucie bezpieczeństwa, poczucie wartości, spełnienia i sensu, co przekłada się na życie wypełnione radością, pokojem i szczęściem.

Coaching to ogromny zasób narzędzi pomagających w docieraniu do takiego funkcjonowania, które możemy bardzo ogólnie nazwać jako zadowolenie. Coaching możemy zobrazować jako podróż, w której zwiedzanym miastem jest osoba, która potrzebuje zrealizować jakieś pragnienia, albo cel, albo potrzebuje dotrzeć do jakiegoś rozwiązania lub dotrzeć do tych prawdziwych, skrytych gdzieś na dnie swojego serca nieuświadomionych pragnień. Coach jest osobą, która poprzez swoje pytania przeszukuje miasto i pomaga odkryć, zapomniany potencjał mocnych stron, zupełnie tak jakby odkrywać cudowne i malownicze uliczki, kamieniczki i kawiarenki starego zabytkowego miasteczka, gdzie żyjemy i mieszkamy od lat i zapomnieliśmy o ich istnieniu, lub też przestaliśmy widzieć ich piękno. Coach nie potrzebuje być ekspertem w dziedzinie, w której klient postawił sobie cele. Wystarczy, że przyłączy się do klienta i znając mechanizmy meandrów ludzkich blokad i ograniczeń uwolni potencjał, który drzemał we wnętrzu samego klienta. Natchnie go wiarą, odwagą i pewnością siebie, by ten zaczął podążać w wyznaczonym przez siebie kierunku.

Tutoring to sposób pracy z młodym człowiekiem jeden na jeden. Jest to proces skoncentrowany na nim, na jego rozwoju i na wydobywaniu potencjału, który bez udziału tutora mógłby się nie wykrystalizować. W procesie rozwoju, zmiany i uczenia się młody człowiek realizuje swoje indywidualne cele a proces zorganizowany jest wokół jego uzdolnień i talentów. Młodego człowieka stawia się w centrum i pomaga mu się odnaleźć jego zasoby, mocne strony, tak żeby w pełni odnalazł się w rzeczywistości swojego życia a nawet presji otoczenia. Pomaga mu się odnaleźć wewnętrzne zasoby i motywacje do zmiany, oraz jego osobowe cechy charakteru i temperamentu. Pomaga mu się odkryć sens rozwoju, wytyczyć kierunek i wspólnie z nim podąża się w tym wyznaczonym kierunku, monitorując cały proces, wspierając w momentach porażek i dokonując ewaluacji i świętowania sukcesów. Tutor pracujący z młodym człowiekiem jest osobą wspomagającą go i jego rozwój na drodze realizacji jego własnych celów i różnych projektów. Młody człowiek w trakcie tutoringu odkrywa to, co ma w sobie cennego, tak żeby mógł uwierzyć w swoją wartość, odkrywa to, co może z tym zrobić, żeby zobaczył jaki to ma wpływ na innych, na rzeczywistość i na to, że może osiągać sukcesy, oraz młody człowiek odkrywa również swoje osobiste wartości oraz buduje swoją własną tożsamość, dzięki czemu może wiedzieć kim jest, kim się staje i jaka jest jego droga. Ogólny kierunek, w którym się podąża w procesie tutoringu zmierza w stronę tego, by młody człowiek brał odpowiedzialność za swoje życie, wpływał na otoczenie i kreował rzeczywistość wokół siebie, realizował siebie, stawał się samodzielny, systematyczny i pewny siebie.

Więcej o tutorignu na www.tutor24.pl

Mentoring to sposób pracy z drugim człowiekiem, w której jedna osoba, czyli mentor jest dla drugiej osoby ekspertem w jakiejś dziedzinie a jego wartości i postawy są pożądanym wzorcem postępowania dla tej drugiej osoby. Mentor uznawany jest za autorytet i mistrza przez tę drugą osobę, ponieważ przeszedł on już samodzielnie pewną drogę i zdobył doświadczenie i wiedzę, której drugiej osobie jeszcze brak. Zobrazować to można w historii o pewnej kobiecie, która wraz z synem przyszła do miejscowego guru prosząc go, by ten powiedział jej synowi i przekonał go, by nie jadł dużo cukierków, bo to źle wpływa na jego zdrowie. Guru odpowiedział, że nie może tego powiedzieć, ale zrobi to gdy przyjdzie za miesiąc. Gdy przyszła za miesiąc, guru przekonał jej syna, żeby nie jadł cukierków. Gdy przy wyjściu wdzięczna matka zapytała guru, dlaczego nie mógł tego powiedzieć miesiąc temu guru odpowiedział: miesiąc temu nie mogłem tego powiedzieć, bo sam codziennie zjadałem bardzo dużo cukierków. Mentor zdobywając własne doświadczenie, przechodzi drogę, która daje mu świadomość procesów istotnych do osiągnięcia sukcesu. Jego doradztwo staje się cennym i pożądanym środkiem na drodze innych osób, które chcą przejść tę samą drogę, lub bardzo podobną a są jeszcze na jej początku. Dzięki temu, że staje się on autorytetem w oczach innych, jego wpływ na te osoby jest bardzo duży i bardzo skuteczny. W procesie mentoringu, mentor i druga osoba przechodzą razem jakiś odcinek życia, w którym podopieczny czerpie jak najwięcej rad i wskazówek od mentora dla swojego własnego rozwoju. 

ZAPRASZAMY NA WARSZTATY