Ciało

Otwórz się na swoje ciało, czyli na to, co jest tym ciałem i co się pod tym ciałem kryje. Ciało to nasz wygląd oraz nasze zmysły: wzrok, słuch, dotyk, węch i smak, to nasz instynkt (mózg gadzi i ssaczy), to nasze emocje i uczucia oraz nasze wrodzone i nabyte umiejętności.

Żeby dobrze funkcjonować, każdy potrzebuje otworzyć się na swoje ciało, czyli na to, co się pod tym ciałem kryje. Kiedy otworzymy się na to, co jest w nas, będziemy w stanie rozpoznać charakterystyczne tylko i wyłącznie dla nas cechy naszego ciała. Gdy rozpoznamy je, możemy przejść do integracji. Integracja składa się z 4 elementów: akceptacja, uznanie, nowe przeżywanie, nowa reakcja.

Poczynając od wyglądu naszego ciała, idąc przez nasze zmysły, które są odpowiedzialne za wszystko, co wpada do naszej głowy, instynkt, który jest odpowiedzialny za chronienie naszego ciała, emocja i uczucia, które są energią naszych oddziaływań, oraz nasze wrodzone zdolności i talenty, możemy dzięki otwartości po kolei zintegrować elementy naszego ciała, żeby funkcjonować na lepszym poziomie. Po integracji ciała, możemy przejść do integracji duszy.

Integracja duszy

Po integracji duszy i ducha, dla pełnej i kompleksowej integracji, która pozwala funkcjonować na najwyższym poziomie, należy przejść przez 3 konteksty integracji opisane poniżej.

3 konteksty integracji

1 kontekst wewnętrzny
Integracja kontekstu wewnętrznego polega na tym, że zintegrowane ciało integrujemy kompleksowo ze zintegrowaną duszą i duchem, tak żeby na wzajem sobie służyły, zasilały i wspierały się.

2 kontekst zewnętrzny
Integracja kontekstu zewnętrznego polega na tym, że zintegrowane kompleksowo ciało, duszę i ducha, integrujemy ze światem zewnętrznym, tak żeby na wzajem sobie służyły, zasilały i wspierały się.

3 kontekst transcendentny
Integracja kontekstu transcendentnego polega na tym, że zintegrowane kompleksowo ciało, dusza i duch ze światem zewnętrznym integrujemy na poziomie duchowym z wymiarem transcendentnym i Bogiem, tak żeby na wzajem sobie służyły, zasilały i wspierały się.