Dusza

Otwórz się na swoją duszę, czyli na to, co jest tą duszą i co się pod tą duszą kryje. Dusza to cała nasza świadomość i nieświadomość czyli: myśli, przekonania, pragnienia, wolna wola, wartości, godność, duma i honor, intuicja oraz wrodzone i nabyte zdolności. To wszystko składa się na nasze ja.

Żeby dobrze funkcjonować, każdy potrzebuje otworzyć się na swoją duszę, czyli na to, co się pod tą duszą kryje. Kiedy otworzymy się na to, co jest w nas, będziemy w stanie rozpoznać charakterystyczne tylko i wyłącznie dla nas cechy naszej duszy. Gdy rozpoznamy je, możemy przejść do integracji. Integracja składa się z 4 elementów: akceptacja, uznanie, nowe przeżywanie, nowa reakcja.

Poczynając od rozpoznania w sobie świadomych oraz nieświadomych procesów i mechanizmów, idąc przez myśli, które są odpowiedzialne za wszystko, co pojawia się w naszej głowie, przekonania, która są odpowiedzialne za kryteria naszych wyborów, pragnienia, które są motorem i kierunkiem naszych dążeń, wolę, która odpowiada za nasze wybory, duma i honor, która jest odpowiedzialna za naszą niezależność, intuicje, która podpowiada nam, co jest dla nas dobre, wartości, które odpowiedzialne są w naszym życiu, za hierarchizowanie rzeczy ważnych, w końcu wrodzone i nabyte zdolności, które wyznaczają naszą drogę zawodową, możemy zintegrować wszystkie elementy duszy, żeby funkcjonować na lepszym poziomie. Po integracji duszy, możemy przejść do integracji ducha.

Integracja ducha

Po integracji ducha, dla pełnej i kompleksowej integracji, która pozwala funkcjonować na najwyższym poziomie, należy przejść przez 3 konteksty integracji opisane poniżej.

3 konteksty integracji

1 kontekst wewnętrzny
Integracja kontekstu wewnętrznego polega na tym, że zintegrowane ciało integrujemy kompleksowo ze zintegrowaną duszą i duchem, tak żeby na wzajem sobie służyły, zasilały i wspierały się.

2 kontekst zewnętrzny
Integracja kontekstu zewnętrznego polega na tym, że zintegrowane kompleksowo ciało, duszę i ducha, integrujemy ze światem zewnętrznym, tak żeby na wzajem sobie służyły, zasilały i wspierały się.

3 kontekst transcendentny
Integracja kontekstu transcendentnego polega na tym, że zintegrowane kompleksowo ciało, dusza i duch ze światem zewnętrznym integrujemy na poziomie duchowym z wymiarem transcendentnym i Bogiem, tak żeby na wzajem sobie służyły, zasilały i wspierały się.