Edukacja

Edukacja w dzisiejszych czasach jest narzędziem oddziaływania na przyszłe pokolenia, które przeżywa bardzo burzliwe zmiany na całym świecie. Otwartość na te zmiany jest kluczowa w kształtowaniu przyszłych pokoleń w zgodzie z kierunkiem, które potwierdzają badania. Pomimo, że Polska zajmuje dość wysokie miejsce w badaniach PISA (międzynarodowa organizacja badająca poziom nauczania i edukacji) w zakresie nauczania przedmiotów naukowych, to jednak w drugim zakresie badań, gdzie badane jest zadowolenie uczniów z procesu edukacji, w którym uczniowie obligatoryjnie biorą udział, jesteśmy na szarym końcu tabeli światowego rankingu. Dobrze wiemy, że nasz system wymaga transformacji a nie reformacji, która tak na prawdę staję się deformacją całego systemu. "System Szkolnictwa Pruskiego", który od ponad 100 lat funkcjonuje w naszym kraju, potrzebuje otwarcia się na nowe innowacyjne metody i gruntownej przebudowy, która lada moment stanie się wymogiem ogólnoświatowym.

Coaching w edukacji pomaga wypracować sposób, formy i metody pracy z uczniem, w których będzie uwzględniony nie tylko program naukowy jako podstawa nauczania ale również osobowe potrzeby młodego człowieka z zakresu jego rozwoju osobistego. Umiejętności miękkie, które dzisiaj są niemal podstawą na rynku pracy, stają się konieczną nauką, którą należy uwzględnić w procesie uczenia się. Podejście coachingowe w procesie uczenia się pozwala na uwzględnienie indywidualnych potrzeb ucznia, by w zgodzie z jego naturalnymi obdarowaniami, wytyczać kierunek jego rozwoju i w tym kierunku podążać razem z nim, w oparciu o jego motywacje i wewnętrzne pragnienia.

Tutoring to sposób pracy z uczniem, w którym najogólniej proces edukacji można określić jako spersonalizowany. Oznacza to, że w procesie uczenia się uczeń realizuje swoje indywidualne cele rozwoju a edukacja zorganizowana jest wokół jego uzdolnień a nie wokół tylko i wyłącznie realizacji podstawy programowej. Ucznia stawia się w centrum edukacji a proces edukacji przypomina bardziej pomoc w uczeniu się niż typowe nauczanie systemowe polegające na jednostronnym przekazie wiedzy. Tutor pracujący z uczniem jest osobą wspomagającą jego rozwój na drodze realizacji projektów.

Więcej o tutorignu na www.tutor24.pl

Mentoring to sposób pracy z uczniem, w którym oprócz zachwytu dla wiedzy eksperckiej i osiągnięć mentora, czyli osoby prowadzącej ucznia w rozwoju, pomiędzy nimi rodzi się i występuje również swoista oraz wyjątkowa relacja, oparta na dużym uznaniu przez ucznia dla wartości wyznawanych przez mentora. Relacja ta odzwierciedla wzajemne zaufanie, godność i szacunek. Wynika ona z autentyczności postaw i wartości, którymi żyją na co dzień mentor i uczeń. Ta autentyczność i wartości obok wyjątkowego doświadczenia mentora stają się podstawą dla ucznia w uznaniu mentora, jako swojego autorytetu i mistrza.

Wychowanie jakie proponuje współczesna pedagogika w bardzo dużym stopniu odbiega od tradycyjnego podejścia szkolnego, które oparte jest na ocenianiu, karaniu i stosowaniu pochwał. Takie podejście generuje zewnątrzsterowność i brak wewnętrznych motywacji do działania. Wychowanie nie jest procesem, w którym jedna strona bezwzględnie narzuca zasady i normy postępowania drugiej uznając, że tylko ona jest jedynie słuszną wyrocznią i należy jej się bezwzględne posłuszeństwo. Praca z uczniem w obszarze wychowania oparta jest na pracy na sercu, czyli z uwzględnieniem jego uczuć, pragnień i potrzeb a cały proces przebiega w taki sposób, że nie ma przegranych i nie ma zwycięzców.

ZAPRASZAMY NA WARSZTATY