BeOPEN Edu

Metoda "BeOPEN Edu" jest skutecznym wsparciem nauczycieli, wychowawców i pedagogów w procesie rozwoju młodego człowieka, czyli wychowania, uczenia się i zmiany. Oparta jest na najnowszej wiedzy i narzędziach, które wspierają wszechstronny rozwój i wyposażają w kompetencje personalne w zakresie rozwoju inteligencji emocjonalnej i empatii oraz związane są z pracą na kontakcie z młodym człowiekiem jego motywacjami i wartościami, jako podstawa dobrego funkcjonowania. Otwórz się na wartościowy rozwój.

„Jeśli chcesz nauczyć Jasia matematyki, to musisz znać matematykę i Jasia” ks. prof Janusz Tarnowski

"BeOpen Education" warsztaty i szkolenia dla nauczycieli lub rodziców uczniów

W dzisiejszych czasach zastanawiamy się czy system edukacyjny niezmieniany od lat, ciągle spełnia swoje zadanie i oczekiwania w dobie nowoczesnych technologii i wszechobecnego internetu. Gdybyśmy założyli, że chodzi tylko o przekazanie wiedzy, to moglibyśmy na tym poprzestać, ale wiedza dzisiaj mieści się w małej kieszeni i ma charakter bezprzewodowy :) Nadchodzi czas i już jest w niektórych krajach, gdzie w centrum edukacji nie umieszcza się podstawy programowej ale ucznia wraz z jego talentami, potencjałem, mocnymi i słabymi stronami, emocjami, pragnieniami i potrzebami. Tak widzianemu uczniowi podaje się w procesie uczenia się szerokie możliwości rozwoju w sposób spersonalizowany. Tego typu podejście nazywamy tutoringiem lub coachingiem w edukacji.

Więcej o tutorignu na www.tutor24.pl

Cel warsztatów:
wyposażyć nauczycieli, wychowawców, pedagogów oraz rodziców uczniów w skuteczne narzędzia i wiedzę do tego, by stawali się bardziej otwarci, świadomi i w kreatywny sposób wywierali pozytywny i mądry wpływ na uczniów i skutecznie pomagali im uczyć się oraz pomagali im stawać się odpowiedzialnymi, samodzielnymi, systematycznymi, pracowitymi, kreatywnymi, pewnymi siebie, odważnymi i zmotywowanymi wewnętrznie ludźmi do aktywnego podejmowania własnych inicjatyw w swoim życiu, rozwoju i dobrych radosnych relacjach.

Tematyka:
- nowatorskie narzędzia rozwoju i wychowania (motywacja wewnętrzna a zewnętrzna, wartości, potrzeby)
- wszechstronne warsztaty komunikacji na podstawie różnych realnych scenariuszy, empatia
- edukacja spersonalizowana, rozwój w zgodzie z uczniem (istota tutorigu, coachingu, mentoringu)
- warsztaty wydobywania potencjału ucznia (mocne i słabe strony - umiejętność rozpoznawania)
- umiejętność prowadzenia dialogu motywującego (metoda pracy z uczniem)
- umiejętność pracy opartej na kontakcie, relacja wspierająca (edukacja i wychowanie bez porażek)

- pozytywna dyscyplina, metoda radzenia sobie w trudnych sytuacjach

- metody aktywizujące uczniów (istota zabawy, kreatywności, entuzjazmu i zachwytu w procesie uczenia się)
- wychowanie bez porażek
- kreatywna szkoła, rola nauczyciela w procesie uczenia się

Korzyści dla uczniów:
- rozwój świadomości swoich zasobów, potencjału, talentów, mocnych stron
- wzrost motywacji własnej do realizowania swoich inicjatyw
- wzrost wiary we własne możliwości
- zainspirowanie do rozwoju swoich ambicji
- wzrost dojrzałości, samodzielność 
i odpowiedzialność

- odkrywanie sensu edukacji
- umiejętność stawiania celów, planowania i ewaluacji
- umiejętność radzenia sobie z trudnymi sytuacjami: porażki, konflikty, przeszkody

Korzyści dla rodziców:
- dzieci zmotywowane wewnętrznie
- rozwój mocnych stron dzieci  
- pomoc w odkrywaniu talentów

- praca nad słabymi stronami 

- skuteczne narzędzia wychowawcze

Korzyści dla nauczycieli:
- przywracanie sensu edukacji
- znajomość skutecznych narzędzi wychowawczych

- umiejętność stosowania metod i dialogu motywacyjnego
- praca w oparciu o pasję 
i wewnętrzne powołanie

Korzyści dla dyrektorów:
- poszerzenie oferty o nowatorskie rozwiązania edukacyjne
- zadowoleni rodzice ze wspólnej pracy nauczycieli i dzieci
- maksymalne wykorzystanie potencjału uczniów, wysokie wyniki edukacyjne

- zadowoleni nauczyciele z nowatorskich narzędzi edukacyjnych i pedagogicznych

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z OFERTĄ

Obszary rozwoju

Duch

3 klucz rozwoju. Integracja ducha. Otwórz się na swojego ducha, czyli na to, co jest tym duchem, co się w tym duchu kryje i jakie ma potrzeby. Duch to nasza tożsamość, misja, powołanie, które składają się na: sens i spełnienie, oraz nasza życiowa mądrość, potrzeby i sumienie (centrum zarządzania dobrem i złem, wiarą, nadzieją i miłością opartą na prawdzie). ...

Więcej

Dusza

2 klucz rozwoju. Integracja duszy. Otwórz się na swoją duszę, czyli na to, co jest tą duszą, co się pod tą duszą kryje i jakie ma pragnienia. Dusza to cała nasza świadomość i nieświadomość czyli: myśli, rozumowanie, przekonania, pragnienia, wolna wola, wartości, godność, duma i honor, intuicja oraz wrodzone i nabyte zdolności. To wszystko składa się na ...

Więcej

Ciało

1 klucz rozwoju. Integracja ciała. Otwórz się na swoje ciało, czyli na to, co jest tym ciałem, co się pod tym ciałem kryje i jakiego odczuwania potrzebuje najbardziej. Ciało to nasz wygląd oraz nasze zmysły: wzrok, słuch, dotyk, węch i smak, to nasz instynkt (mózg gadzi i ssaczy, ochoty i pożądliwości), to nasze emocje i uczucia oraz nasze ...

Więcej