BeOPEN BeCOOL

Projekt i metoda "BeOpen BeCOOL" jest skutecznym wsparciem dla dzieci i młodzieży w procesie rozwoju, uczenia się i zmiany oraz funkcjonowania na najwyższym poziomie. Metoda ta oparta jest na najnowszej wiedzy i narzędziach, które wspierają wszechstronny rozwój i wyposażają w kompetencje personalne, mentalne, społeczne i związane są z wewnętrzną integracją, równowagą i wartościami jako podstawą funkcjonowania. Otwórz się na wartościowy rozwój.

Tutoring

Tutoring to swoiste połączenie coachingu i mentoringu w celu wsparcia młodego człowieka w odkrywaniu wewnętrznego potencjału i zmotywowania i zainspirowania go do rozwoju w zgodzie z własnymi inicjatywami i wewnętrznymi wartościami.

Więcej o tutorignu na www.tutor24.pl

Tematyka:

- rozwój inteligencji emocjonalnej, społecznej,
- rozwój mentalny i osobisty,
- odkrywanie maksimum swego potencjału i mocnych stron,
- odkrywanie ścieżki swego powołania,
- uczenie się i nabywanie odpowiedzialności, samodzielności i systematyczności,
- budowanie pewności siebie,
- pozbywanie się ograniczających przekonań,
- umiejętność radzenia sobie z porażkami, przeszkodami i konfliktami,
- odkrywanie pokładów wewnętrznej motywacji,
- wytyczanie celów, planowanie, osiąganie zamierzonych efektów,
- odkrywanie i realizowanie własnych pragnień,
- integracja uczuć, pragnień i potrzeb.

Coaching dla młodzieży

Kiedy chcemy osiągnąć jakiś rezultat a nie wiemy jak, bo ciągle trafiamy na ścianę, albo napotykamy w życiu na jakiś problem lub ograniczenie, które widzimy, że hamuje nasz rozwój, albo nie wiemy jeszcze na co nas stać, choć czujemy wewnętrznie potencjał, który nie wiemy jak uwolnić, to indywidualne spotkanie jest najlepszą formą rozwoju.

Tematyka:
- integracja wewnętrzna elementów ciała, duszy i ducha,
- odkrywanie maksimum swego potencjału i mocnych stron,
- odkrywanie i podążanie ścieżką swego powołania,
- pozbywanie się ograniczających przekonań,
- odkrywanie pokładów wewnętrznej motywacji,
- wytyczanie celów, planowanie, osiąganie zamierzonych efektów,
- odkrywanie i realizowanie skrytych marzeń i tęsknot duszy,
- budowanie pewności siebie,
- osiąganie poczucia bezpieczeństwa, wartości i spełnienia
- integracja uczuć, pragnień i potrzeb.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą warsztatów dla młodzieży.

Obszary rozwoju

Duch

3 klucz rozwoju. Integracja ducha. Otwórz się na swojego ducha, czyli na to, co jest tym duchem, co się w tym duchu kryje i jakie ma potrzeby. Duch to nasza tożsamość, misja, powołanie, które składają się na: sens i spełnienie, oraz nasza życiowa mądrość, potrzeby i sumienie (centrum zarządzania dobrem i złem, wiarą, nadzieją i miłością opartą na prawdzie). ...

Więcej

Dusza

2 klucz rozwoju. Integracja duszy. Otwórz się na swoją duszę, czyli na to, co jest tą duszą, co się pod tą duszą kryje i jakie ma pragnienia. Dusza to cała nasza świadomość i nieświadomość czyli: myśli, rozumowanie, przekonania, pragnienia, wolna wola, wartości, godność, duma i honor, intuicja oraz wrodzone i nabyte zdolności. To wszystko składa się na ...

Więcej

Ciało

1 klucz rozwoju. Integracja ciała. Otwórz się na swoje ciało, czyli na to, co jest tym ciałem, co się pod tym ciałem kryje i jakiego odczuwania potrzebuje najbardziej. Ciało to nasz wygląd oraz nasze zmysły: wzrok, słuch, dotyk, węch i smak, to nasz instynkt (mózg gadzi i ssaczy, ochoty i pożądliwości), to nasze emocje i uczucia oraz nasze ...

Więcej